REMIT


Az FGSZ az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségétől (ACER) kapott RRM (Registered Reporting Mechanism) tanúsítvány alapján jogosult a saját, illetve megbízás esetén partnereinek nevében a REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) jelentések elkészítésére és az ACER informatikai rendszerébe (ARIS) történő továbbítására.

Vonatkozó jogszabályok, szabályzatok

EU Rendeletek:
Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról 


Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) szabályzatai, útmutatói:

ACER guidance and  recommendations 

EDIGAS útmutatók:     
REMIT implementation guide 


REMIT jelentések

Elsődleges kapacitáskereskedelem

A Kapacitás Lekötési Platformon (KLP) létrejött elsődleges kapacitás szerződések adataiból a KLP alkalmazás automatikusan generálja az ACER előírásainak megfelelő tartalommal és formátumban a REMIT jelentéseket. Alapesetben a jelentést a rendszer szintén automatikusan titkosítja és webservice kapcsolaton keresztül továbbítja az ACER ARIS rendszerébe, legkésőbb a szerződés megkötését követő munkanapon. Amennyiben a webservice kapcsolat bármely okból, ideiglenesen nem áll rendelkezésre, a jelentések manuálisan, az ARIS webuser felületén kerülnek feltöltésre.
Az elsődleges kapacitásügyletek REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésmentes szolgáltatás. 


Nominálások  
   

Az Informatikai Platformon (IP) megadott nominálások adataiból az IP alkalmazás automatikusan generálja az ACER előírásainak megfelelő tartalommal és formátumban a REMIT jelentéseket. Alapesetben a jelentést a rendszer szintén automatikusan titkosítja és webservice kapcsolaton keresztül továbbítja az ACER ARIS rendszerébe, legkésőbb a nominálásokat követő munkanapon. Amennyiben a webservice kapcsolat bármely okból, ideiglenesen nem áll rendelkezésre, a jelentések manuálisan, az ARIS webuser felületén kerülnek feltöltésre.

A nominálások REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésmentes szolgáltatás.


Másodlagos kapacitáskereskedelem

Az RBP Alkalmazás automatikusan generálja a az RBP-n kötött másodlagos kapacitás tranzakciókról szóló REMIT riportokat. Alapesetben a riportok automatikusan kerülnek benyújtásra WebService interfacen keresztül az ACER ARIS Rendszerébe legkésőbb a Rendszerhasználók között megkötött szerződést követő nap végén. Amennyiben a WebService kapcsolat bármilyen okból kiesik a riportok a WebUser interfacen keresztül kerülnek manuálisan feltöltésre.

Amennyiben a Rendszerhasználó nem szándékozik megadni a másodlagos kapacitásügylet díját, lehetősége van letölteni a díj nélkül előállított jelentést. Ez esetben saját hatáskörben intézkedik a jelentésnek a díjjal történő kiegészítéséről és az ACER részére történő továbbításáról.

A másodlagos kapacitásügyletek REMIT jelentése a Rendszerhasználók részére térítésköteles szolgáltatás. A szolgáltatás igénylése esetén az FGSZ és a Rendszerhasználó között létrejön a "REMIT Jelentési Megállapodás", mely a Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás mellékletét  képezi.