GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Laptartalom

​​Az interfészekkel kapcsolatos kérdéseik beküldését valamint a személyes konzultációs igény jelzését továbbra is az IPNewProjekt@fgsz.hu e-mail címre várjuk.

    

Az alábbi felületen az eddig beérkezett kérdéseket és válaszokat találják:

 

1. Az új rendszerhez publikált rendszerhasználói interfészek megfeleltethetők-e a jelenlegi rendszer működő interfészeivel, és ha igen, akkor melyikkel?

Készítettünk egy listát azokról a gép-gép (interfész) kapcsolatokról, amelyeket az FGSZ Zrt. a jelenleg működő rendszeren biztosít a rendszerhasználók számára.

Az Adatkör (A oszlop) tartalmazza az interfész rövid leírását, a „Jelenlegi szolgáltatás neve" (C oszlop) a jelenleg használatban levő szolgáltatás nevét, az „Új szolgáltatás neve" (D oszlop) pedig a márciusban publikált új szolgáltatás elnevezését.

A "Protokoll az Új rendszerben" (E) oszlopba beírtuk, hogy az adott interfész milyen protokollokon lesz elérhető az új rendszeren.

A táblázat itt érhető el.

2. Mikortól lehet tesztelni az új interfészeket?  

Az új rendszer tesztelésére várhatóan 2018. júliustól lesz lehetőség, a pontos dátumról később tudunk tájékoztatást adni, ez hírlevélben és az http://fgsz.hu/hu-hu -n kerül majd publikálásra.

RBP

3. Ajánlati profil esetében van lehetőség exceles feltöltésre?

Jelenleg nincs, 2018. október 1-ig biztosan nem is lesz, de vizsgálat alatt van ennek a lehetősége egy későbbi fejlesztési fázisban.

4. Ajánlati profil esetében van lehetőség gép-gép kapcsolatos beadásra?

Nincs erre lehetőség, hiszen az eredeti célja a funkciónak az, hogy ne kelljen az aukció indulásakor a felhasználónak a gép előtt ülnie. Normál ajánlatadás esetében lehet gép-gép kapcsolaton ajánlatot beadni és a fent említett cél ezzel elérhető.

5. Comfort bid esetében miért kell megadni a termék típus (product type)-ot?

Ez egy olyan paraméter, ami alapján a rendszer beazonosítja az ajánlatot és hozzárendeli adott aukcióhoz.

6. Minden anonim ajánlatnál meg kell adni hogy mely partnerek számára akarjuk engedélyezni az általunk beadott ajánlatban való részvételt?

Igen, de ha megadunk egy kört, legközelebb automatikusan őket választja ki a rendszer, illetve van lehetőség másolásra is.

7. Hol látható, hogy sikeres volt-e a comfort bidem?

Az ajánlat feldolgozásakor e-mail értesítést küld a rendszer a sikeres és sikertelen ajánlatokról. Az RBP-ben a Beadott ajánlatok felületen megjelenik, illetve az aukció lezárultát követően az IP-ben a létrejött szerződések között látható, valamint az RBP-ben a Dokumentumok felületen is megtekinthetőek az eredmények.

8. Ajánlati profil esetében miért nem automatikus az algoritmus kitöltése?

Éves, negyedéves, havi terméknél emelkedőáras és proráta algoritmus válaszható, napi és napon belüli aukciónál egyenáras és proráta közül lehet választani. Nem lehet tudni, hogy a TSO milyen terméket fog felajánlani a jövőben, illetve az egyes TSO-k más-más jellemzőkkel kínálnak fel termékeket, amiket nem lehet előre definiálni. 

9.  Ha felfüggesztem a comfort bid-et, akkor a benne lévő összes ajánlat felfüggesztésre kerül?

Igen, természetesen azokra az aukciókra, amelyek még nem nyíltak meg.

10 Kell az anonim piaci ügyleteknél külön szerződést kötni? Ennek mi a pontos menete?

Igen. Ez a két partner külön megállapodása.

11. Milyen hamar kerül ellenőrzésre a TSO által anonim piac ügylet esetében, hogy az átadó félnek megvan-e a szükséges kapacitása?

TSO-tól függ. Az ügyletet el lehet fogadni manuálisan is. Az FGSZ esetében az IP és az RBP gép-gép kapcsolaton kommunikál, így legrosszabb esetben pár perc alatt megtörténik az ellenőrzés.

12. Hogyan lehet elfogadni a bilat ügyletet?

Felületen, ha megfelelő státuszban lévő ügyletre kattintunk, megjelenik az elfogadás gomb.

13.   Bilat ügylet esetében kapcsolt esetben mindkét TSO jóváhagyása szükséges az ügylet létrejöttéhez?

Igen.

14. Melyik szerződésre vonatkozó kapacitás kerül bele az RBP-n rögzített másodlagos kapacitás tranzakciós ügyletbe?

Az RBP nem kezeli a TSO-k rendszerében nyilvántartott szerződéseket. Amennyiben mindenképp szükséges ilyen adat rögzítése, úgy javasolt a megjegyzés mezőben rögzítetni az átadó partner által.

15.   Ajánlat beadásnál van lehetőség Balancing Group (BG) megadására? Ez hogyan történik?

Azoknál a TSO-knál lehetséges, ahol a BG megadása opcionális vagy kötelező.

A Rendszerhasználónak ki kell töltenie az ajánlat beadásához szükséges adatokat az ajánlat beadási űrlapon. A Mérlegkörök funkcióra kattintás után vagy a TSO által az adott Rendszerhasználónak engedélyezett mérlegkörökből lehet választani, vagy új mérlegkört lehet rögzíteni a tagok nevének megadásával. A tagok között kell szétosztani a teljes ajánlati mennyiséget.

Regisztráció

16. Regisztráció esetén kinek a certificate-jét kell elküldeni?

A partner admin felhasználója certificate-jét kell e-mailben tömörítve elküldeni, és az admin felhasználó utána a felületen is fel tudja tölteni a többi felhasználó certificate-jét.

17. Az RBP-re és az IP-re is ugyanúgy történik a regisztráció?

Igen. Egy e-mailen belül lehet jelezni mindkét teszt rendszerhez történő csatlakozási igényt.

KP

18. DA termék pontosan mire vonatkozik?

Mindig a következő  gáznapra vonatkozik. 

19. Várható marginális ár az IP-ben elérhető?

A gáznapon belüli marginális árak az IP-n belül kerülnek közzétételre, illetve az adott gáznapon az elszámolás alapját képező marginális árak is itt lesznek megjelenítve. 

20. Van figyelmeztetés túl nagy ajánlat beadásának esetén?

Az új KP indulásakor 2-20 Ft/kWh/h között van megállapítva az az ársáv, amin belül árat lehet megadni. A tól-ig értékhatár szabadon paraméterezhető, jelenleg ez a sáv igazodik a forgalomban lévő árakhoz.

IP

21. A Nominálás felületen azok a pontok is megjelennek, melyekre nincs még nominálás beadva, de van lekötött kapacitás?

Igen. A nominálás felületen (egyensúlyozási portfólió) a nominálási sorokban minden olyan hálózati pont megjelenik, melyen a Rendszerhasználó rendelkezik nominálható kapacitással, annyi nominálható mennyiséggel, amennyi az adott ponton a nominálható kapacitása. Amíg nem nyújt be nominálást a Rendszerhasználó, nominált mennyiségként 0 jelenik meg. (A portfóliók a nominálás beadási szabálynak megfelelően 60 nappal előre jönnek létre a rendszerben).

22. Tranzakciós értesítéseknél pontosan mi a változás a jelenlegi rendszerhez képest?

Visszatértünk ahhoz a korábbi gyakorlathoz, hogy nem az átadó fél által rögzített ajánlat jóváhagyása a folyamat, hanem mind az átadó mind az átvevő fél rögzíti, hogy kinek, mikor mennyit szeretne átadni/átvenni és a rögzítés időpontjában matching zajlik a kisebb elv szabályainak megfelelően, azaz mismatch esetén a kevesebb érték fog szerepelni a befogadott trade ügyletben.

23. Tranzakciós értesítéseket mindkét félnek be kell nyújtania?

Igen.

24. Tranzakciós értesítések törlése hogyan lehetséges?

Rögzített ügylet, ha még nem került párosításra másik ügylettel, törölhető. Párosításra került (match/mismatch státuszú) trade is törölhető, de csak akkor, ha mindkét fél visszavonja a saját maga által beadott trade ügyletet. 

25. A visszavonásra jelölt trade ügyletről kap e-mail értesítést a rendszerhasználó?

Ha egy trade visszavonásra kerül, arról mindkét fél kap email értesítést. A trade ügylet minden státusz változásáról küld a rendszer e-mail értesítést. 

26. A trade e-mail értesítések mikor kerülnek kiküldésre?

A trade beadását követően azonnal küld email értesítést a rendszer.

27. A túlnominálásban mennyi a maximum megvásárolható kapacitás? Elfogyhat-e az így értékesíthető megszakítható kapacitás?

Minden Rendszerhasználó a pont technikai kapacitásáig vásárolhat kapacitást (tehát pl. 3 Rendszerhasználó is vásárolhat külön-külön kapacitást a technikai mértékéig), ezáltal a pont technikai kapacitása nem fogy el. Abban az esetben azonban, ha a túlnominálásban eladott összes kapacitás ténylegesen meghaladja a pont technikai kapacitását, az így megvásárolt kapacitás a megszakítási sorrend alapján megszakításra kerül.

28. A túlnominálásnál van fedezet ellenőrzés?

A túlnominálás beadásánál nincs fedezet ellenőrzés, de a rendszerhasználó meglévő fedezetéből levonásra kerül a szükséges összeg, ezáltal akár mínuszba is mehet a szabad fedezet. Egy minimum bankgarancia megléte szükséges a túlnominálási jog megszerzéséhez.

29. A napon belüli nem megszakítható aukción ha valaki elmulasztotta a kapacitás vásárlást az RBP-n, a túlnominálásban vehet kapacitást?

Igen, amennyiben a ponton engedélyezett a túlnominálás, és az összes nem megszakítható kapacitás elkelt. A túlnominálás megszakítható napon belüli kapacitásvásárlást jelent.

30. Csak akkor lehetséges túlnominálás által megszakítható kapacitást vásárolni, ha az összes nem megszakítható kapacitás eladásra került az adott hálózati ponton?

Igen, de legkorábban a napi megszakítható aukció zárását követően 19:00-tól.

31. Túlnominálás azonnali kapacitás vásárlással jár?

Igen. A túlnominálással napon belüli megszakítható kapacitás vásárlás történik.

32. Meddig lehet túlnominálást beadni?

Túlnominálás beadása megegyezik a nominálási szabályoknak, tehát az adott órára vonatkozóan legkésőbb 2 órával korábban vásárolható kapacitás a túlnominálás által.

33. Excel betöltés esetén hogyan kapunk a túlnominálás beadásáról megerősítő üzenetet?

Excel betöltés esetén ugyanaz a megerősítő üzenet figyelmeztet arról, hogy a túlnominálás által kapacitásvásárlás történik, mint a felületen.

34. A túlnominálás beadható gép-gép kapcsolaton is? Gép-gép kapcsolaton is kapunk a túlnominálás beadásáról megerősítő üzenetet?

A túlnominálás beadható gép-gép kapcsolaton is. Ebben az esetben is ad egy   figyelmeztető üzenetet a rendszer arra vonatkozóan, hogy kapacitásvásárlás történik a túlnominálás beadása által, viszont ezen a csatornán nincs lehetőség a beadás el nem fogadására.

35. Túlnominálás esetén a hibaüzenet tartalmazza, hogy mennyi a nominálható kapacitás?

A túlnominált mennyiséget tartalmazza, és az első túlnominált gázórát. Az Egyensúlyozási portfólió felületen adott hálózati pontot kijelölve a jobb oldali diagramon feltüntetésre kerül a rendelkezésre álló nominálható kapacitás, és a még túlnominálható is külön-külön.  A témával kapcsolatban fontos információ, hogy fejlesztés alatt áll a GETNomination webservice hívás azon átalakítása, hogy amennyiben a rendszerhasználó megadja a gáznapot és, hogy melyik kitüntetett (tervezetten 0.) verziót szeretné megkapni, akkor ebben az esetben nem a nominálást, hanem a rendelkezésre álló (nominálható) kapacitást fogja szolgáltatni a websevice.

36. Van-e külön díja a túlnominálásnak?

Nincs, a megvásárolt kapacitásért ugyanazt a díjat kell fizetni, mintha az RBP-n került volna lekötésre.

37. Az ADFS-nek milyen verzióját használja az FGSZ?

4.0

38. Az Ipdata és TSOdata is hozzáférhető lesz tesztelésre?

Igen.

39. Szállító-szállíttató pár kódok lesznek a napi, napon belüli allokálás excel export-import fájlban?

Igen.

40. Az UAT alatt milyen adatok allokálása történik majd?

A Rendszerhasználók által bevitt nominálási tesztadatokat fogjuk allokálni, de ha felmerül igény nagy mennyiségű (pl. 1 havi) éles adatokkal való tesztelésre, arról külön egyeztetés szükséges.

41. Van egy átállási időszak, amíg a két rendszer egyszerre fog üzemelni vagy október 1-től az új rendszerben lehet csak allokálni?

A 2018. október 1-i gáznapra már az új rendszerben kell a napon belüli és napi allokálást végezni, de a 2018. szeptemberi  allokációkat még a régi rendszerben kell megtenni.

42. A csv adatszolgáltatásokban és a műbizonylatokban lesz-e változás?

Minimális formátum változás előfordul, az adattartalomban alapvetően nincs változás, azonban bizonyos esetekben a már nem használatos adatok törlésre kerültek.

43. Az allokálás excel export/import fájlokban mely adatokat kell kitölteni?

A zöld színnel jelölt cellákat, a sárga cellákat a rendszer tölti vagy számoló mezők az excelben. 

44. Ha egy ponton egy rendszerhasználóra vonatkozóan 0 az óracsúcs érték, de a többi rendszerhasználóra vonatkozóan volt fogyasztás, hogyan kell kitölteni az excelt? 0 értéket elfogad a rendszer?

Ha a napi allokálás 0, a rendszer elfogadja a 0 értéket. Ebben az esetben tehát az adott rendszerhasználó esetében 0 értékkel kell kitölteni az excelt, a többi rendszerhasználó esetében pedig értelemszerűen a 0-nál nagyobb értéket kell beírni. 

45. Az órai mérési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás változik az IpData-n?

Az IpData-t illetően lesznek változások az új rendszerben, de az órai mérési adatok lekérdezhetők és excel fájlba kiexportálhatók lesznek a felületről is.

46. Nagy mennyiségű (akár 120 átadóra vonatkozó) órai mérési adat egyszerre letölthető lesz?

A felületen lesz lehetőség nagy mennyiségű órai mérési adat lekérdezésére és excelbe exportálására.

47. Az UAT időszak allokálásra kijelölt része előtt megkaphatók-e a kapcsolódó rendszerüzemeltetők által leggyakrabban használt excel és csv fájlok mintái azért, hogy a 2018. október 1-i tervezett indulás zökkenőmentes legyen?

Igen, már a külső UAT kezdetétől elérhetőek ezek a mintafájlok:

Minta_PeakHourAllocation_v1
Minta_DailyAllocation_v1  
Minta_WithinDayAllocation_v1  
Minta_MonthlyAllocation_v1   
Minta_AllocationDailyActualNNO_v1
Minta_AllocationDailyActualShipper_v1   
Minta_AllocationDailyFinalNNO_v1
Minta_AllocationDailyFinalShipper_v1
Minta_MeasurementDailyNNO_v1
Napon belüli allokálási_adatszolgáltatás RH számára  
Napon belüli mérési adatszolgáltatás NNO számára

48. Milyen módon támogatja az új rendszer a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálási tevékenységét?

A kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálási tevékenységének támogatására és a szállítatók részére történő információ szolgáltatással kapcsolatban az alábbi összefoglaló ad tájékoztatást: 

Allokálás tájékoztató​

49. Milyen információk nyerhetők ki az új rendszerből a szállítatók részére az allokálást illetően?

Lásd az 48. kérdésre adott válasznál csatolt tájékoztatót!​