RBP IP KP

Cégtörténet

Magyarország földgázszállító vezetékeinek fejlődése
1938-1949 1949-1974 1974-1991 1991-től
map map map map
Jelmagyarázat
  • Hazai termelési betáplálási pont
  • Egykori import betáplálási pont
  • Tárolási betáplálási / kiadási pont
  • Kompresszorállomás
  • Határ import betáplálási pont
  • Határ kiadási pont
  • Reverse flow
  • Területi központ
  • Határpont
Távvezeték Ø szerint
D≤ 300 gázvezeték
300 ≤D≤ 500 gázvezeték
600 ≤D≤ 800 gázvezeték
1000 ≤D gázvezeték
Egykori földgázszállító vezeték

Földgázipari mérföldkövek

1937

Az első hazai kőolaj- és földgázmező felfedezése a Zala megyei Budafapusztán.

Az első gázvezeték átadása (Budafa – Újudvar).

1938

1943

A MAORT megépítteti a Bázakerettyét Nagykanizsával összekötő gázvezetéket.

Megindul a földgázszállítás a főváros felé (Bázakerettye – Budapest), megalakul az Ásványolaj- és Földgáz Távvezeték Nemzeti Vállalat Siófok központtal.

1949

1954

Megalakul a Kőolajvezeték Vállalat Siófokon.

Megindul a szállítás az első (román-magyar) import vezetéken.

1958

1968

Diszpécserközpont nyílik a vállalat székhelyén, Siófokon.

Kettéválik a Kőolajvezeték Vállalat: létrejön a Gáz- és Olajszállító Vállalat (GOV) és a Kőolajvezetéképítő Vállalat (KVV).

1974

1975

Csatlakozás a szovjet földgázszállító rendszerhez (a Testvériség importvezetéken keresztül).

Megalakul a MOL Rt, megszűnik a GOV. Ezt követően a földgázszállítás szervezete a MOL Rt. szervezeti egységeként működik.

1991

1996

Létrejön az osztrák-magyar interkonnektor (HAG importvezeték).

Megalakul a MOL Földgázszállító Rt.

2004

2008

A Társaság neve FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (röviden: FGSZ Zrt.-re) változik.