Az FGSZ részvételével kezdődött meg az ENNOH létrehozása

2024. 01. 25.

Az EU hidrogén-infrastruktúrájának tervezését, fejlesztését és üzemeltetését koordináló új EU-s szintű szövetség, az ENNOH, megalakításáról egyeztettek az érintettek 2024. január 23-án Brüsszelben.

Az ENNOH (European Network of Network Operators for Hydrogen) létrehozását a hamarosan megjelenő Hidrogén és Dekarbonizált Gázcsomag írja elő, amely szerint a hidrogénszállításért felelős rendszerüzemeltetőknek 2024. szeptember 1-jéig kell kialakítaniuk és a Bizottságnak, valamint az ACER-nek benyújtaniuk az új szervezet alapszabály-tervezetét, tagjainak listáját és eljárási szabályzatának tervezetét.

A Kiemelt Közös Érdekű (PCI) H2-projektekben, illetve az European Hydrogen Backbone-ban résztvevő piaci szereplők – köztük az FGSZ – először egyeztettek a szövetség létrehozásáról, a szükséges következő lépésekről. Az ENNOH megalapításával a jövőbeli hidrogénhálózat-üzemeltetők (ún. HTNO-k) megkezdik az EU-szintű együttműködés alapjainak lefektetését annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki a hidrogén belső piaci és a határokon átívelő kereskedelmi működését, valamint Európa jövőbeli hidrogén szállítóhálózatának optimális irányítását, összehangolt működését és megbízható műszaki fejlesztését.

 Az európai belső hidrogénpiac működőképességének elengedhetetlen feltétele a tagállamok között megfelelő összeköttetést biztosító hidrogénvezeték-hálózat kialakítása és üzemeltetése. A meglévő földgáz-infrastruktúra hidrogéncélú (újra)hasznosítása a legolcsóbb és leginkább környezetbarát megoldás, ezért a földgázszállítási rendszerüzemeltetők kiemelt szereplőként vesznek részt a jövőbeli hidrogénhálózatok fejlesztésében és üzemeltetésében.

Az FGSZ-nél az elmúlt években komoly erőforrásokat fordítottunk arra, hogy megalapozzuk a hazai hidrogénszállítás infrastrukturális feltételeit, amelyhez az ENNOH-ban való részvételünk is fontos lesz.

Hírlevél feliratkozás