RBP IP KP

Újra ENTSOG igazgatósági tag lett az FGSZ

2020. 07. 01.

2020. július 1-jétől a Földgázpiaci Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSOG) szervezete hároméves mandátummal Igazgatósági tagnak választotta Ferencz I. Szabolcsot, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Az FGSZ Zrt. a szállítási rendszerüzemeltetők európai ernyőszervezetének (ENTSOG) munkájában 2009-es megalakulása óta vesz részt és képviseli Magyarország érdekeit az európai jogalkotásban, a gázpiacot és a gázpiac jövőbeli átalakulását érintő európai politikákban. A szervezet létrehozását az EU Harmadik Energiacsomagja kezdeményezte. Elsődleges célja, hogy támogassa az európai belső gázpiac létrejöttét, és az európai földgázátviteli hálózat folyamatos fejlesztésével és az EU-s energia- és klímacélokkal összhangban segítse a határokon átnyúló földgázkereskedelmet és a szállítási rendszerüzemeltetők közti együttműködést.

Az FGSZ Zrt. aktívan közreműködik a tevékenységét közvetlenül is érintő ENTSOG projektekben, így például az egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában, rendszerfejlesztési és ellátásbiztonsági modellezésben, és a törvényi előírások által meghatározott 10 éves fejlesztési terv összeállításában, rendszeres aktualizálásában. A mára már összesen 44 szállítási rendszerüzemeltetői tagot számláló ENTSOG irányító testületének kelet-közép európai tagjait rotációs alapon választják. A jelenleg 12 tagú Igazgatóság munkájába kapcsolódhat most be 2017 után ismét az FGSZ Zrt. képviselője, ebben a ciklusban az elnök-vezérigazgató, Ferencz I. Szabolcs személyében.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az európai gázszállítás szakmai szervezetében személyesen is képviselhetem társaságunkat, és egyben Magyarországot. Az ENTSOG elmúlt évtizedes munkája kiemelkedően fontos volt az európai belső gázpiaci integráció erősödésében. Különösen a kelet-közép-európai régió számára volt ez elsődleges, hiszen ezalatt az időszak alatt lényegesen javult a térség gázellátásbiztonsága. Ami a mai kihívásokat illeti, a gázipar és a gázszállítási infrastruktúra irányítói számára minden bizonnyal izgalmas időszak következik, hiszen az egyre inkább átalakuló és zöldülő energiapiacokkal, a meglévő infrastruktúrába új alternatív források beépítésével, illetve a koronavírus hatásainak kezelésével egyszerre kell megbirkóznunk. Ezek várhatóan mind-mind meghatározó kérdések lesznek a jelenleg is zajló európai energiapiaci átalakulásban, és remélem, hogy az ENTSOG keretein belül hatékony megoldásokat találunk a felmerülő rövid- és hosszú távú kihívásokra. Feltett szándékom, hogy az ENTSOG által biztosított lehetőségeken keresztül képviseljem a gázipar és specifikusan a gáz-infrastruktúra hosszú távú szerepének fontosságát az alacsony kibocsátású gazdaság irányába történő átalakulás során.”

Az ENTSOG európai gázpiacon betöltött szerepéről, tevékenységéről, a szervezet vezetéséről és tagjairól bővebb információ itt olvasható.

Hírlevél feliratkozás