GINOP PLUSZ-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A végső kedvezményezett neve: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A fejlesztés tárgya, célja: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

A szerződött támogatás összege: 7.635.720 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az FGSZ az új ismeretek megszerzésének elkötelezettjeként, a megfelelő szakember gárda biztosításának érdekében, valamint a kihívások által generált magas szintű elvárások teljesítésének egyik lépéseként „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” címmel 7.635.720 Ft összegű támogatást nyert a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 pályázat keretében

A projekt célja olyan szakemberek képzése, akik képessé válnak:

 • Robbanásbiztos villamos és/vagy nem-villamos berendezéseket kezelni, szerelni, üzembe helyzeni, üzemeltetni, ellenőrizni és karbantartani
 • Ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végezni a megfelelő eszközök alkalmazásával
 • Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni
 • Munkatevékenységet dokumentál, üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni
 • Élettartam-követést megvalósítani

A képzési tananyag tartalma:

 • Robbanásbiztonsági alapok
 • Jogszabály ismertetés, alapvető fogalmak, általános követelmények
 • Robbanásbiztos berendezések védelmi módjai
 • Villamos gyártmányokra vonatkozó szerkezeti követelmények
 • Villamos berendezések létesítése, telepítése, szerelése robbanásveszélyes környezetben
 • Robbanásbiztos villamos és nem villamos berendezések karbantartása, helyreállítása, felújítása, módosítása
 • Robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálata
 • Szakmai gyakorlati ismeretek

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. február 24.