Jövőkép és Küldetés

Küldetésünk

Az FGSZ küldetése, hogy szabályozott működési környezetben, a partnereivel együttműködve garantálja Magyarország földgázellátásának biztonságát rövid-, közép- és hosszútávon, növelve a tulajdonosi értéket.

Társaságunk fő célja, hogy biztosítsa Magyarország földgázellátásának feltételeit, magas szakmai színvonalon üzemeltesse a földgázellátáshoz szükséges infrastruktúrát, valamint a határkeresztező kapacitások fejlesztésével hozzájáruljon a források diverzifikációjához, a regionális likviditás és ellátásbiztonság növekedéséhez.

Jövőképünk

Társaságunk arra összpontosít, hogy együttműködjön a környező országok nagynyomású távvezetékrendszereinek regionális szintű összekapcsolásában, ezzel járulva hozzá régió ellátásbiztonságának, forrásellátottságának és -diverzifikációjának, valamint piaci feltételeinek javulásához. Továbbá célunk a kapacitások integrált és optimális kihasználását lehetővé tevő rendszerek fejlesztése, mely modern és magas színvonalú informatikai támogatással valósulhat csak meg.

Alapértékeink

Eredményes
Biztonságos
Partner
Modern
 • A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően működünk, pénzügyileg sikeres, eredményes vállalkozást üzemeltetünk,
 • Működésünk, folyamataink hatékonyak és folyamatosan törekszünk azok továbbfejlesztésére,
 • Ösztönözzük kollégáinkat csoportos és egyéni teljesítményük növelésére, elismerjük és megbecsüljük munkájukat.
 • Döntéseinket az ellátásbiztonság figyelembevételével hozzuk meg,
 • EBK tudatos vállalat vagyunk, ahol kiemelt jelentőségű a munkakörnyezet biztonsága,
 • Biztosítjuk munkavállalóink számára a kiszámítható munkahelyet és munkakörnyezetet.
 • Nyíltan kommunikálunk a szervezeten belül és a külső partnereinkkel egyaránt,
 • Felvállaljuk a felelősséget,
 • Képesek vagyunk dönteni és meg is hozzuk a szakmai felelősségünkbe tartozó döntéseket.
 • XXI. századi szinten tartjuk rendszereink, folyamataink automatizáltságát, digitalizáltságát,
 • Gondolkodásunk nyitott az újra, és képesek is vagyunk adaptálni az újdonságokat,
 • Vállalatunk ismert és elismert szereplő a munkaerőpiacon.