Az FGSZ Zrt. aktív tagja nemzetközi szakmai szervezeteknek és részt vesz nemzeteken átívelő szakmai együttműködésekben is.

Nemzetközi Szervezetek

1. Földgázpiaci Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata (ENTSOG)

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetőként részt vesz az ENTSOG munkájában, képviselve Magyarország érdekeit. A Társaság aktívan közreműködik a tevékenységét közvetlenül is érintő ENTSOG projektekben, így például az egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában és a törvényi előírások által meghatározott 10 éves fejlesztési terv összeállításában, kétévenkénti aktualizálásában. 
Az ENTSOG európai gázpiacon betöltött szerepéről, tevékenységéről, a szervezet vezetéséről és tagjairól bővebb információ itt olvasható.
Az az egységes európai üzemi és kereskedelmi szabályzatok és más EU-s jogszabályok itt találhatók.

2. Pipeline Operators Forum (POF) 

A POF a földgázszállító vezetékek üzemeltetésének, diagnosztikájának kérdéseivel foglalkozó szakmai fórum, melyről bővebb információ itt érhető el. 

3. European Compression Community (E2C)

Az E2C a gázturbinák és kompresszorok üzemeltetésével, diagnosztikájával foglalkozó nemzetközi szervezet.

4. European Gas Pipeline Incident Data Group

AZ EGIG szervezet 17 Európai  TSO által létrehozott szervezet, mely a 15 bar feletti, szárazföldi acél, földgázszállító távvezetékek meghibásodási adatait gyűjti össze, kategorizálja, értékeli és rendszeres időközönként az összesített adatokat publikálja.

5. European Hydrogen Backbone (EHB)

Az EU célul tűzte ki, hogy 2050-re karbonsemleges legyen, így a fosszilis energiafelhasználás a jövőben várhatóan jelentősen csökkenni fog. A földgáz egy jó átmeneti megoldást jelenthet ebben a folyamatban a szén kiváltásával, mivel sokkal tisztább annál az égése. Hosszú távon azonban a földgázfelhasználást is szükséges lesz dekarbonizálni, amiben megújuló forrásból származó gázok is részt fognak vállalni. Az EU-ban kb. 2 millió km földgáz vezeték van jelenleg, amely átalakításokkal alkalmas lehet megújuló energia szállítására egy karbon semleges jövőben. Az első Európai Hidrogéngerinc (European Hydrogen Backbone – EHB) tanulmány, amelyet a holland Guidehouse tanácsadó cég készített, ezeknek a földgáz vezetékeknek a hidrogén szállításra való átalakítását vizsgálta meg részletesen. Az eredmények értelmében az átalakítás költségei a korábban gondoltnál jóval kevesebb beruházással oldhatók meg.

Az FGSZ 2021 januárjában csatlakozott az EHB kezdeményezéshez. Jelenleg az európai földgáz szállító vállalatok többségével együttműködésben folyik a vizsgálat, hogyan alakulhat egy európai szintű hidrogén szállító hálózat.

A hidrogén egy ígéretes, széles körben felhasználható energiahordozóvá válhat a jövőben. Egy olyan tárolható energiaforrás, amely jól összekapcsolható a növekvő szél és naperőművi áramtermeléssel. Helyettesítheti a földgázt és a szenet a magas hőmérsékletet igénylő iparágakban (pl. cement és acél gyártás). Elő lehet belőle állítani a repülés számára szintetikus üzemanyagot és egyéb belsőégésű motorhajtóanyagokat. Az elkövetkező években a megújuló hidrogén ára csökkenésnek indulhat, ami támogatná az EU által kitűzött célok elérését. A hidrogén jól használható átalakított földgáz infrastruktúrában, és nagy mennyiségben tárolható sókavernákban. Az energia ebben a formában való szállítása jelentősen olcsóbb, mint az elektromos energia szállítása (aminek a tárolása szezonális igények kiegyenlítésére egyáltalán nem lehetséges jellenleg).

Az FGSZ felismerte, hogy a hidrogén szállítása jól kiegyensúlyozhatja a földgázszállítás csökkenését a jövőben, ezért csatlakozott azokhoz az európai TSO-khoz, akik a jövő hidrogén szállításával foglalkoznak. Az EHB kezdeményezés 2021 márciusában adta ki a legfrissebb térképeit, majd később egy friss tanulmányt, ami a várható hidrogén igényekkel, valamint a kínálattal és a szállítás megoldásaival foglalkozik.

Szakmai együttműködések

Az FGSZ Zrt. az európai uniós fejlesztési terveket rögzítő TYNDP megalkotásához hasonlóan aktív szerepet tölt be a régiónkat érintő TSO-kal együtt a regionális fejlesztési tervek kidolgozásában (Gas Regional Investment Plan (GRIP)) és a regionális ellátásbiztonságot érintő koncepciók kidolgozásában.

Részt vesz továbbá a Közép- és Délkelet-Európa gázpiaci integrációját és a térségbe érkező gázforrások diverzifikációját célzó, úgynevezett CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity) kezdeményezésben is.

A szomszédos országok szállítási rendszerüzemeltetőivel együttműködésben több olyan projektre tett javaslatot a Társaság, amelyeket az Európai Unió európai közös érdekeltségű (PCI) projekteknek minősített, és amelyek későbbi megvalósítására hosszú távú szállítási szerződésekben visszaigazolt, kötelező érvényű piaci igények függvényében kerülhet sor.

Az Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) az ENSZ Környezetvédelmi Programja által vezetett kezdeményezés, ami az emberi tevékenységből származó metánkibocsátás monitorozását és csökkentését tűzte ki célul az olaj-, és gázszektorban. A partnerséghez az FGSZ mellett immár közel 70 olaj-, és gázipari vállalat csatlakozott, akik globálisan a kőolaj-, és földgáz-kitermelés 30%-ért felelnek. Az OGMP 2.0-ás jelentéstételi keretrendszere a nemzetközileg is leginkább elismert módszertana a metánkibocsátások nyomon követésének. Az FGSZ célja, hogy a vállalat elérje az OGMP 2.0 szerinti ’gold standard’ jelentéstételi minősítést, beépítve az OGMP módszertanát saját folyamatainkba, összhangban saját emisszió-csökkentési célkitűzéseinkkel, valamint az európai uniós klímavédelmi törekvésekkel.