Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem (EBK)

EBK tevékenységünk és célrendszerünk az emberi élet és a természeti értékek feltétlen tiszteletén alapul.

Fő értékeink munkavállalóink egészségének, biztonságának védelme, a tevékenységünkkel érintett épített és természetes környezet megóvása, az energiaforrások felhasználásának csökkentése, a hulladékok mennyiségének minimalizálása és újra hasznosítása.

Egészségvédelem és Biztonságtechnika – Biztonság mindenekelőtt

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos célkitűzéseket a felkészültség, az informáltság és a megelőzés három alapelvére építkezve határozzuk meg.

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai célok megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk munkahelyeink és munkafolyamataink folyamatos fejlesztésére, a munkavégzés biztonságának növelésére és az emberi szervezetét érő terhelések csökkentésére.

Környezetvédelem – Harmóniában a környezetünkkel

A természeti értékek megóvása nemcsak fontos cél számunkra, hanem vállalati kultúránk része. Működésünk és beruházásaink során a legkevésbé természetkárosító megoldásokat alkalmazzuk, és tudatosan törekszünk a tevékenységünk okozta természeti terhelés csökkentésére.

A megújuló energiaforrások rendszerszintű hasznosítására olyan lehetőségként tekintünk, amely egyszerre szolgálja a környezeti fenntarthatóságot és az energiabiztonságot. Mindent megteszünk azért, hogy a tevékenységünket meghatározó jogszabályi környezettel összhangban hálózatunk képes legyen a hazai földgázpiacon megjelenő biogázkészletek befogadására is.

A magyar energiapiac felelős stratégiai szereplőjeként valljuk, hogy a környezeti fenntarthatóság ügye nem választható el hazánk fenntartható fejlődésének biztosításától. Ezt az alapelvet szem előtt tartva kísérjük figyelemmel a térségünk energiabiztonságát hosszútávon meghatározó nemzetközi projektelképzeléseket is.