RBP IP KP

Hatályos magyar jogszabályok

2008. évi XL. törvény  a földgázellátásról

1993. évi XLVIII. törvény  a bányászatról

2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/2009 (I. 30.) Kormány rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

265/2009 (XII. 1.) Kormány rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén egyéb intézkedésekről

296/2015 (X.13.) Kormány rendelet a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

13/2015. (III.31.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet  az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

1/2014 (III.4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet rendelet a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

9/2016. (XI.10.) MEKH rendelet a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a kapacitások felajánlásáról

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről