Hatályos magyar jogszabályok

2008. évi XL. törvény  a földgázellátásról

1993. évi XLVIII. törvény  a bányászatról

2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

203/1998. (XII.19.) Kormány rendeleta bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/2009 (I. 30.) Kormány rendeleta földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

110/2020 (IV.14.) Kormány rendeleta földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

296/2015 (X.13.) Kormány rendeleta földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

53/2012 (III. 28.) Kormány rendeleta bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

59/2021 (XII.15.) ITM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet  az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

1/2014 (III.4.) MEKH rendeleta Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a elügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról