3.4. (3) Egyensúlytalansági és kapcsolódó költségadatok rendszerhasználónkénti bontásban


Rendszerhasználónkénti bontásban előzetes tájékoztatás az egyensúlytól való egyedi eltérésének nagyságáról és az ezzel kapcsolatos költségadatokról.

Az FGSZ Zrt. a gáznapot követően 14 óráig tájékoztatja a rendszerhasználókat az előző gáznapra vonatkozó egyensúlytalanságukról az Informatikai Platformján keresztül. A KELER KSZF Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban lévő klíringtagok részére minden banki napon 14 óráig készül el az előző gáznapra vonatkozó egyensúlytalanságuk mértékét tartalmazó jegyzőkönyv.

A gázhónapot követő hónap 15-ig a gázhónapra vonatkozó végleges allokáció alapján meghatározásra kerül a rendszerhasználók egyensúlytalansága napi bontásban, mely a kiegyensúlyozási pótdíj jegyzőkönyv, valamint a kiegyensúlyozó gáz felhasználás jegyzőkönyv alapját képezi. Az FGSZ Zrt. gázhónapot követő hónap 15-ig megküldi a jegyzőkönyveket a rendszerhasználók részére.

Egyensúlyozási ügyletek elérhetők itt.