Fejlesztési javaslatok dokumentumtár

Hazai fejlesztési javaslat (FJ)

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az FGSZ Zrt., mint szállítási rendszerirányító – a többi rendszerüzemeltetővel együttműködve – hangolja össze a szállító vezetékrendszerek, az elosztó vezetékrendszerek, valamint a földgáztárolók kapacitás-felülvizsgálatának eredményeit és a fejlesztési javaslatokat. Ennek összefoglalóját a honlapján publikálja, melyet véleményezni lehet, majd a Hivatal részére elbírálásra és jóváhagyásra benyújtja.

A 10 éves Fejlesztési Javaslattal kapcsolatos dokumentumok:

Az Európai Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP)

Az Európai Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP – Ten Year Network Development Plan) legfőbb célja, hogy egy átfogó képet nyújtson a páneurópai gázinfrastruktúráról és jelezze, hogy milyen jövőbeli beruházásokra van szükség. A terv az európai gázpiac szélesebb dinamikáját is bemutatja, áttekintve a forrás oldali lehetőségeket, a piaci integrációt és az ellátásbiztonságot. A 715/2009/EK rendelet értelmében a tervet az ENTSOG készíti és azt rendszeresen, kétévente frissítenie kell.

Az Európai Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervek az ENTSOG oldalán itt találhatók.

Regionális fejlesztési terv (GRIP)

A 715/2009/EK rendelet értelmében a szállításirendszer-üzemeltetők regionális együttműködést alakítanak ki és ennek keretében kétévente regionális fejlesztési tervet tesznek közzé. Az FGSZ Zrt. a Közép-Kelet-Európai Regionális Fejlesztési Terv (GRIP CEE - Gas Regional Investment Plan Central-Eastern Europe) és a Déli Folyosó Regionális Fejlesztési Terv (GRIP SC – Gas Regional Investment Plan Southern Corridor) létrehozásában vesz részt aktívan.

A regionális fejlesztési tervek az ENTSOG oldalán itt találhatók.

A fejlesztési javaslatokhoz kapcsolódó Európai Uniós és hazai jogszabályok

Európai Uniós rendeletek

  • 1938/2017/EU rendeleta földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 715/2009/EK rendeleta földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 347/2013/EU rendeleta transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról

Hazai jogszabályok és szabályzat