A földgázszállításról

Gázátadó állomás


Rendszerünkben mintegy 400 gázátadó állomás üzemel. A gázátadó állomások feladata a szállított földgáz szabályozott átadása a gázelosztók és ipari fogyasztók felé.A gázátadó állomáson a földgázt szűrjük, nyomását a kívánt értékre szabályozzuk és gondoskodunk annak megfelelő hőmérsékletéről. Az átadott földgáz mennyiségének mérése és a földgáz egyes összetevőinek azonosítása [gázminőség-mérés] hitelesített és folyamatosan ellenőrzött mérési eszközökkel valósul meg.Természetes állapotában a földgáz színtelen-szagtalan anyag, ezért a balesetek megelőzése érdekében –az emberi észlelés elősegítésére–szagosító anyagot adagolunk a földgázhoz. A gázátadó állomásaink felügyeletét területi diszpécser szolgálataink 0-24 órában, az év minden napján folyamatosan végzik, a távfelügyelet lehetőséget ad távoli beavatkozásra és irányításra. A gázátadó állomások nagy sebességű, védett belső informatikai hálózaton keresztül cserélnek adatot a központi irányítással.
Tovább

Vezetéki csomópont


Távvezetékek találkozási pontjait csomópontnak nevezzük, ahol a vezetékek közötti kapcsolat lehetőséget ad a változó szállítási igényekhez igazodó útvonalak biztosítására. A csomópontokon a gázt szükség szerint szűrjük, minőségét és mennyiségét megmérjük, szükség szerint szagosítjuk.A csomópontokra befutó vezetékek kialakítása lehetővé teszi rendszeres tisztítási és diagnosztika feladatok elvégzését. Minden csomóponton található távvezetéki fáklya, amelyen keresztül a kapcsolódó vezetékszakaszokból a földgáz biztonságosan eltávolítható elégetéssel. A vezetékek ilyen módon történő leürítése a nagy nyomás miatt jelentős zaj és fényhatással jár, de nincs ok az aggodalomra, az eljárás biztonságos.
Tovább

Kompresszorállomás

A földgáz nyomása a csővezetéki szállítás során csökken a súrlódási veszteségek miatt. A folyamatos szállítás fenntartása és a szállítókapacitás növelése érdekében szükséges a nyomás emelése. Ezt a feladatot végzik el a vezetékek adott pontjain telepített kompresszorállomások. Rendszerünkben 8 helyen – Beregdaróc, Nemesbikk, Hajdúszoboszló, Városföld, Csanádpalota, Szada, Báta, Mosonmagyaróvár – üzemeltetünk a repülőgépekben használt turbinákhoz hasonló, nagyteljesítményű gázturbinákat a földgáz szállítását végző centrifugál kompresszorok meghajtására.
Tovább

Távvezeték


A távvezetékek a földgázt hazai termelő helyektől, a föld alatti gáztárolóktól, illetve az országhatár átlépésétől a gázelosztó társaságok, ipari fogyasztók átvételi pontjáig és az országhatárig szállítják. Jellemzően nagyobb földrajzi térségek között történő földgázszállításra szolgálnak és több átadási is pontot is ellátnak.A távvezeték-rendszer számokban:
  • Teljes magyarországi hossz: 5889 km
  • Egy távvezeték hossza: 1-100 km
  • Átmérő: 80-1400 mm között
  • Közel 400 önálló, föld alatt haladó vezeték
A vezetékek nagy szilárdságú acélból készültek és a korrózió elleni védelemmel vannak ellátva.
Tovább

Irányító központok


A kompresszorállomásokból, távvezetéki rendszerből, csomópontokból és gázátadó állomásokból álló komplex technológiai rendszer központi felügyelete és irányítása elengedhetetlen a rendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez. Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gáztechnológia a klasszikus gépészeti berendezések, a modern ipari informatikai eszközök, a nagypontosságú mérőberendezések és a biztonságért felelős eszközök komplex hálózata.A folyamatos és biztonságos gázszállítási feladatok csak központosított irányító rendszerekkel valósíthatók meg.Az országos rendszerben 3 régió 6 területi központjában és egy Siófokon üzemelő országos irányító központ látja el az irányítási feladatokat.
Tovább

Szűrő-mérő állomás

A szűrő-mérő állomások feladata az átadott/átvett földgázból a szennyeződések eltávolítása, a gáz mennyiségének és minőségének hitelesített, és folyamatosan ellenőrzött mérési pontosságú eszközökkel történő mérése. Szűrő-mérő állomások rendszerünk azon pontjain találhatók, ahol a kapcsolódó féllel azonos (távvezetéki) nyomású rendszert üzemeltetünk.
Tovább